วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
น้องเรน ชื่อจริงเด็กชายภูริวัฒน์ โชติกนกกุล เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2550